Odontologia estètica

“Somriures de cine”.
Molta gent a més de tindre una boca sana, vol anar més enllà i millorar la seua estètica dental, vol unes dents blanques i amb una forma harmoniosa. Hi han vàries formes de conseguir-ho, depenent del cas a tractar necessitarem corones, ponts, carilles o un emblanquinament.

abans

Abans

ara

Ara. Tractament amb ponts e-Max.