Pacients especials

xiket amb sindrome de down rient

Amb el lema “TOTS TENIM DRET A UNA BOCA SANA”, no volem que a ninguna persona li siga negada una atenció odontológica de qualitat.

Quan diguem pacients especials en odontologia, fem referència a aquells pacients que presenten malalties, discapacitats o deficiències les qual obliguen a canviar el mètode d´actuació odontològic.

Així doncs, ens referim a pacients amb retràs mental, autisme, síndrome de Down, paral-lisis cerebral, alzheimer, parkinson, síndrome de Rett, síndrome de Kabuki, problemes de coagulació, pacients oncològics…

En la cavitat oral solen presentar:

-Alt índex de càries

-Gingivitis i periodontitis.
-Maloclusió dental.-Halitosis.

-Fractures dentals per traumatismes.

-Xerostomia (sequetat bucal)

-Etc

Aleshores, és molt important que estes persones realitzen visites periòdiques a l´odontòleg, qui els donarà consells per a realitzar una correcta higiene en casa i els ajudarà a previndre moltes complicacions.

terapia_musical